Losovanie súťaže „Navštívte predajne Phase a zapojte sa do súťaže o kolekciu nábytku v hodnote 8 000 €!“ 


Naša súťaž má svoju výherkyňu a my srdečne blahoželáme

 pani Martine Kelebercovej z Nových Zámkov

 

Video z losovania súťaže za účasti pani notárky Denisy Adamkovičovej: