Dolce vita

Dolce vita znamená v talianskom jazyku sladký život. Označujeme tým radosť a spokojnosť s vlastnou existenciou. Užívanie si krásy a pôvabov sveta. Vo Phase sme sa nechali inšpirovať týmto fenoménom, ale viac ako energiu slasti, chceme našim názvom evokovať dostatok vitality.